INSTRUCCIONS D’ÚS ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// tornar a l'inici

1. Si no podeu visualitzar correctament la interfície descargueu-vos l’Aplicació
- Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 6

2. Si no podeu visualitzar la interfície completa utilitzeu les opcions de pantalla completa que us donen els diferents exploradors:
PC / Explorer: F11
PC / Firefox: F11
MAC / Firefox: Ver - Pantalla Completa

3. Si utilitzeu el navegador Explorer per PC, és provable que us aparegui una barra d’avís. Podeu acceptar sense problemes.

4. Un cop dins de la interfície podeu activar l’opció d’ajuda (a dalt a la dreta). Amb aquesta opció activa podreu consultar les
funcions i instruccions d’ús de cada aplicació. A mesura que us aneu desplaçant amb el cursor us anirà apareixent el text
d’ajuda en un globus.

5. També podeu consultar les funcions i instruccions d’ús en el següent gràfic.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////